პრობლემური სესხების მენეჯერი

დედოფლისწყარო, გურჯაანი, საქართველო მოხალისე

ლიდერატორი

თბილისი, Georgia (საქართველო) Part Time

კონსულტანტი

თბილისი, Georgia (საქართველო) Part Time

ვებ პროექტების მენეჯერი

თბილისი, საქართველო სრული განაკვეთი

ჯგუფის უფროსი

Tbilisi/Georgia, Georgia (საქართველო) Full Time

აუდიტორი (საკრედიტო პროცესების მიმართულება)

ქ.თბილისი, საქართველო სრული განაკვეთი

რისკების ანალიტიკოსი შიდა აუდიტის დეპარტამენტში

Tbilisi, საქართველო სრული განაკვეთი

მცირე და საშუალო ბიზნესის უფროსი ბანკირი - Disclaimer

თბილისი, Georgia (საქართველო) Full Time

მცირე და საშუალო ბიზნესის უფროსი ბანკირი

თბილისი, საქართველო სრული განაკვეთი