სს „საქართველოს ბანკის“ ინფორმაციული ტექნოლოგიების დეპარტამენტი აცხადებს ვაკანსიას IT ხარისხის მართვის ინჟინრის თანამდებობაზე.


ძირითადი ფუნქციები:


 • პროგრამული უზრუნველყოფის ხარისხის კონტროლისთვის საჭირო ტესტ ქეისების შემუშავება;
 • ტესტირების პროცესის დაგეგმვა, შეფასება და კოორდინაცია;
 • Black box, white box ტესტირება;
 • ხარვეზების იდენტიფიცირება, დოკუმენტირება და შემდგომი მეთვალყურეობა მათ აღმოფხვრამდე;
 • ხარვეზების მოგვარების შემდეგ რეგრესიული ტესტირება;
 • ბანკის თანამშრომლებისთვის დეტალური სამომხმარებლო დოკუმენტაციის მომზადება.


მოთხოვნები:


განათლება:


ბაკალავრი/მაგისტრის ხარისხი ინფორმაციულ ტექნოლოგიებში ან სხვა ტექნიკური მიმართულებით;


სამუშაო გამოცდილება:


 • მინიმუმ 2 წლიანი სამუშაო გამოცდილება ინფორმაციული ტექნოლოგიების მიმართულებით;
 • პროგრამული უზრუნველყოფის ტესტირების მინიმუმ 1 წლიანი გამოცდილება, მათ შორის საშუალო სირთულის და კომპლექსურ პროექტებში მონაწილეობის გამოცდილება.


სავალდებულო ცოდნა, უნარები:


 • ტესტირების მეთოდოლოგიების, ინსტრუმენტების და პროცესების კარგი ცოდნა;
 • ტესტირების დეტალური სცენარების წერის გამოცდილება;
 • White box და black box ტესტირების გამოცდილება;
 • ქართული და ინგლისური ენების ცოდნა (როგორც ვერბალური, ასევე წერითი);
 • პრობლემების გადაჭრის უნარი;
 • ორგანიზებულობა, დეტალების მიმართ ყურადღება;
 • ახალი ტექნოლოგიების ათვისების უნარი;
 • გუნდური მუშაობის უნარი;
 • სასურველია SQL, Oracle PL/SQL, Zephyr-ის ცოდნა.


დაინტერესების შემთხვევაში გთხოვთ, შეავსეთ მოთხოვნილი ინფორმაცია, ატვირთეთ რეზიუმე/CV და დააჭირეთ ღილაკს „გამოაგზავნეთ განაცხადი“. რეზიუმეების მიღების ბოლო ვადაა, 09/08/2021.

გამოაგზავნეთ განაცხადი

პერსონალური მონაცემების დამუშავება (მათ შორის, სხვა სახელმწიფოსთვის გადაცემა) განხორციელდება სს საქართველოს ბანკის მიერ (ს/კ: 204378869) (მათ შორის, უფლებამოსილი პირის მეშვეობით), რომელიც მოქმედებს მონაცემთა დაცვის საერთაშორისო სტანდარტებთან და მოქმედ კანონმდებლობასთან შესაბამისობაში. პერსონალური მონაცემების დამუშავების მიზანია კანდიდატის შესაბამისობის დადგენა არსებულ/სამომავლო ვაკანსიის მოთხოვნებთან, დასაქმების თაობაზე გადაწყვეტილების მიღების მიზნით და შეინახება არაუმეტეს 10 წლის ვადისა; პერსონალური მონაცემების ატვირთვა ხდება HireHive LTD-ის (ს/კ: 380350, ირლანდია, ქორქი.) ღრუბლოვანი ტექნოლოგიის სისტემაში; სისტემის შესახებ დამატებით ინფორმაცია იხ. hirehive.com. კანდიდატი უფლებამოსილია მიიღოს ინფორმაცია მის შესახებ დამუშავებული პერსონალური მონაცემების შესახებ, რომელიც თავად მიაწოდა ბანკს და მოითხოვოს აღნიშნული ინფორმაციის გასწორება, განახლება, დამატება, დაბლოკვა, წაშლა და/ან განადგურება; ამისთვის გთხოვთ მოგვმართეთ ელ-ფოსტაზე: Careers@bog.ge

* მიუთითეთ თქვენი სახელი და გვარი სრულად, პირადობის მოწმობის იდენტურად

* გთხოვთ, სააპლიკაციო ფორმა შეავსოთ ქართული ფონტით