Comhordaitheoir na Meáin Shoisialta agus Straitéisí Chomhphobal

Siopa leabhar Gaeilge ar líne atá i gceist le Litriocht.com, atá lonnaithe i mBéal Átha an Ghaorthaidh, i lár Gaeltacht Múscraí. Tá duine fuinnimhúil, spreagúil á lorg againn chun bainisitiú a dhéanamh ar na meáin shóisialta atá againn, leis an aidhm grá do teanga agus litríocht na Gaeilge a scapieadh agus leanúint leis an clann Gaeilge domhanda a thógáil.

Mar comhordaitheoir ar na meáin shóisialta, beidh sé de dhualgas ort litriocht.com agus a gcuid táirgí, a chuir chun tosaigh ar líne. Cruthóidh tú ábhair bunúil agus forbróidh tú straitéis ar conas go féidir tuilleadh custaiméirí dílis a mhealladh. Cabhróidh tú comh maith, le pobal domhanda na Gaeilgeoirí a fhorbairt.

 

Dualgaisí

·       Déan straitéis na meáin shóisialta a forbairt, a cuir i gcrích agus a bhainistiú

·       Na cuntaisí shóisialta de chuid litríocht a chothú

·       Nuachtlitir coicíse (do chustaiméirí) agus ráithiúil (oideachais) a dhearadh agus a sheoladh

·       Bheith eolasach ar forbraithe i dteannga na Gaeilge

·       Bheith i láthair ag cruinnithe seachtainiúil

·       Cumarsáid a dhéanamh le tionchairí na Gaeilge chun cabhrú le líonra Gaeilge a thogáil

·       Labhair le custaiméirí faoina orduithe, agus cabhrú leo nuair is gá

·       Eagrúchán ar imeachtaí ó am go chéile

 

Riachtanais

·       Líofacht i nGaeilge agus i mBéarla

·       Taithí na greasáin sóisialta agus eolas ar a n-úsáid i gceart

·       Go maith chuig an inspreagadh

·       Scileanna maithe bainistiú ama

·       Scileanna maithe cumarsáide agus idirphearsanta

·       Taithí ar suíomhanna bainistíochta agus Wordpress (níl sé riachtanach ach cabhrach)

·       Eolas ar dlíthe cosaint sonraí

 

 

Social Media Coordinator and Community Strategist

Litriocht.com is an award-winning Irish language online bookshop, nestled in Ballingeary in the heart of Gaeltacht Múscraí. We are looking for an energetic motivated social media content creator, to spread a love of and appreciation for Irish language and literature across the world, and to help to continue to build the global Irish language community

As Social Media Coordinator, you will be responsible for promoting Litriocht.com and its products online. You will create original content and develop a strategy of how to attract more loyal customers to the shop. You will also help to develop the global community of Gaeilgeoirí.

 

Responsibilities

·       Develop, implement and manage social media strategy

·       Maintaining all social media platforms of Litriocht.com (Facebook, Twitter, Instagram)

·       Design and disseminate regular fortnightly newsletters, and quarterly educational newsletters

·       Keep up to date with Irish language developments (and include these in campaigns)

·       Attend weekly meetings to plan and track progress of campaigns

·       Communicate with influencers and other Irish language enthusiasts to help build a strong network

·       Talk to customers about their experience and assist with book choices where required

·       Occasional events organisation

 

Requirements

·       Fluency in Irish and English

·       Familiarity with social media platforms and best practices of use

·       Good self-motivation (work is mostly remote, so this is necessary)

·       Good time management skills

·       Great interpersonal and communication skills

·       Familiarity with social media management platforms and with WordPress helpful but not necessary

·       Knowledge of data protection policies

 

 

Apply for position now

Data Privacy Statement